APEC 2022 “จุรินทร์” กล่าวนำประชุมรัฐมนตรีเอเปค เพิ่มโอกาสการค้า-ลงทุน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีและก็ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสำหรับในการสัมมนารัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ประจําปี 2022

(APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) ร่วมกับนายดอน ธุรกิจ ความจริงอันเป็นที่สุดระเบียบ รองนายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า การสัมมนาในคราวนี้

โดยยิ่งไปกว่านั้นในประเด็นการค้าขายแล้วก็การลงทุน จะเป็นการให้โอกาส ให้รัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคด้วยกันติดตามผลของการดําเนินงานก่อนหน้าที่ผ่านมาของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคตลอดทั้งปี แล้วก็กําคราวแนวทางการขับเขยื้อนงานของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคที่รองรับเหตุการณ์กิจการค้าโลกในตอนนี้ โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วน ช่วยเหลือ กิจการค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง จีรังยั่งยืน มีพลวัต และก็มีการเชื่อมโยงกัน โดยไทยกําคราวประเด็นหลักของการสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ในปี 2022หมายถึงเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สมสู่ดุล (Open. Connect. Balance.)

ข่าวธุรกิจ

โดยการขับเขยื้อนสําคัญในส่วนของหัวข้อสำคัญ “Open.”เป็นการเปิดกว้างไปสู่ทุกจังหวะทางด้านการค้าการลงทุน การผลักดันและส่งเสริมการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการขับเขยื้อนการจัดทํา FTA ทวีปเอเชียแปซิฟิค (FTA-AP) โดยห้องประชุมรัฐมนตรีกิจการค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค เมื่อพ.ค. ก่อนหน้าที่ผ่านมา ได้เล่นบทบาทสำหรับในการส่งเสริมระบบกิจการค้าพหุภาคีและก็หน้าที่ของหน่วยงานกิจการค้าโลก หรือ WTO แล้วก็การสัมมนารัฐมนตรี WTO ครั้งที่12 เมื่อมิ.ย. ที่สมาพันธรัฐสวิส ที่เจอความสําเร็จจากที่มุ่งหวัง

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการสัมมนารัฐมนตรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคในปีนี้ จะนําไปสู่คำแนะนำสําหรับการวิวัฒนาการทํางานในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคที่ใส่รับกับหัวข้อสำคัญการเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคของไทยในปีนี้หมายถึงOpen. Connect. Balance. โดยขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ด้วยกันเคลื่อนการดําเนินการของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอและก็ส่งต่อให้กับห้องประชุมผู้นําฯ ในปีนี้ถัดไป

 

“เอม วิทวัส” เปิดใจจัดเต็ม สนิท “จ๊ะ” เวอร์! คบกันไม่หวังผลประโยชน์ เดี๋ยวแตกคอ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร